Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2013

puella
   Lubiłam w nim to, że zawsze starał się spełniać moje oczekiwania, nawet jeżeli nie były jasne – ani dla niego, ani dla
mnie.
— Stephenie Meyer - Intruz
Reposted fromIriss Iriss viaSayid Sayid

April 19 2013

puella
3955 7cb6
Reposted fromoll oll

February 16 2013

puella
Reposted fromcouples couples

February 15 2013

puella
Reposted frommajkey majkey viaSayid Sayid

February 07 2013

puella
Włóczykij przystanął; zrobiło mu się trochę przykro. Tak, Muminek, który czekał na niego i okropnie tęsknił. Muminek, który siedział w domu i czekał, i podziwiał go, i zawsze mu mówił: "Naturalnie, musisz być wolny. Jasne, że musisz wyruszyć w drogę. Jasne, rozumiem - czasem musisz być sam". Lecz jednocześnie oczy Muminka robiły się chmurne z rozczarowania i bezradnej tęsknoty.
— Tove Jansson, "Muminki"
Reposted fromaccidientte accidientte viavaka vaka

February 04 2013

puella
9278 1a4e 500
walentynki 8

January 07 2013

puella
Zróbmy coś, ruszmy się w końcu. Życie nie polega na codziennym wstawaniu rano z tą samą ponurą miną, umieraniu z nudów podczas wykładów, piciu piwa popołudniami, zachwycaniem się serialami, szlugach szybko kończonych w przerwach między zajęciami. Nie na tym polega młodość. Wybierzmy się do teatru, do opery, chodźmy na festiwale kina alternatywnego, na długie spacery, nauczmy się szyć i dobrze gotować, malujmy, twórzmy, oddawajmy się marzeniom, częściej się uśmiechajmy, planujmy, tańczmy, kochajmy się, zwiedźmy Europę, znajdźmy ciekawą pracę... Zróbmy coś, niech coś się w końcu ruszy, niech to życie nabierze sensu
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viana-zakrecie na-zakrecie

January 03 2013

puella
za mało od siebie wymagam
za dużo myślę, za mało robię
za dużo je, za dużo pije
za często odpoczywam
za bardzo olewam ludzi, którzy powinni być ważni
za bardzo przejmuje się ludźmi, którzy nie są tego warci
za dużo kłamię
za rzadko cieszę się drobnostkami
za bardzo podlegam negatywnym emocjom
za często poddaje się
za mało dbam o siebie
za rzadko zajmuje się szukaniem życiowej miłości

wystarczająco to się uśmiecham! na szczęście inni odwzajemniają uśmiechy :)

oby w 2013 w odpowiednich punktach było częściej, mniej, więcej lub rzadziej, tak aby zachować równowagę!
Reposted fromkatkad katkad viana-zakrecie na-zakrecie

December 14 2012

puella
7905 e919
Reposted fromkonwalia konwalia viailoveyou iloveyou

December 13 2012

puella
7042 9307
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSayid Sayid

December 12 2012

puella
1062 04ca
Reposted frommariola mariola viaSayid Sayid

November 14 2012

puella
Reposted fromidealabs idealabs viaSayid Sayid

November 13 2012

puella
5872 d532
Reposted fromwaniliowacoca waniliowacoca viaSayid Sayid
puella
1143 0c71
Reposted fromclitoris clitoris viajessamine jessamine

November 09 2012

puella

November 08 2012

puella
Tęsknota między ludźmi leżącymi w tym samym łóżku bywa czasami bardziej bolesna i dojmująca niż wtedy, gdy są na różnych kontynentach.
— Jostein Gaarder- Zamek w Pirenejach
Reposted frompiepszoty piepszoty viaraindrops raindrops

November 06 2012

puella
Tego się nie da naprawić. To jest źle zepsute.
— usłyszane (Radiowa Trójka)
Reposted frommonamor monamor viaraindrops raindrops

November 05 2012

puella
Nie chcę zmarnować sobie życia kochając cię źle
— Wyśnione miłości
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSayid Sayid

November 01 2012

puella

'cause I'm probably going to watch Friends again and again and again... for the rest of my life.
Reposted fromMoonTide MoonTide vialola lola

October 31 2012

puella
W ta­kie wie­czo­ry her­ba­ty pi­je się podwójnie i przy­tula dwa ra­zy częściej. 
— vanilia
Reposted fromIriss Iriss viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl